BEELDCOLLECTIE

Plaatjes van mensen en hun omgeving

In het documentatiecentrum op de achterzolder hebben wij een grote collectie school-, verenigings-, portret- en familiefoto’s uit Reeuwijk-Dorp en -Brug, Sluipwijk, Tempel, Driebruggen en Waarder.

De foto’s zijn digitaal terug te zoeken in het fotoarchiveringsprogramma “FotoBase” op onze computer op het documentatiecentrum.

Tevens zijn de foto’s te zien in ruim zestig albums.Er zijn ruim 1000 schoolfoto’s in dertig albums, geordend per school, vanaf ca. 1900 tot heden.
Bij deze foto’s is ook een nummerfoto met, indien bekend, de namen van de leerlingen.

Film "Schoolfoto's in de picture" kijk hier…..

De bijna 1000 foto’s van personen en families zijn gerangschikt op alfabetische volgorde van de achternaam.

De overige albums zijn gesorteerd op onderwerp, o.a.:

  • Dorpsgezichten van alle kernen van de gemeente Reeuwijk, inclusief Driebruggen en Waarder.
  • Foto’s van de voormalige huizen en boerderijen in de polders Broekvelden en Vettenbroek.
    Deze polders zijn in 1970 onder water gezet voor zandwinning, waardoor er een nieuwe plas ontstond.
  • Foto’s over de dijkdoorbraak in Sluipwijk in 1926.
  • Luchtfoto’s van de Reeuwijkse plassen en omgeving uit 1925-1931.
  • Kopieën van oude ansichtkaarten van dit gebied.
  • Foto’s van bestaande, maar ook van inmiddels verdwenen, boerderijen en huizen.

U kunt de albums bekijken tijdens de openingsuren van ons museum.

Kopieën

Wij kunnen voor u kopieën maken van de foto’s. Vraag informatie aan onze receptiebalie als u ons museum bezoekt. De levertijd bedraagt enkele weken. Bestellen via e-mail is niet mogelijk.