ALGEMEEN

Bestuur en Organisatie

De Stichting

Het huidige Streekmuseum gaat uit van de Stichting Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk
en bestaat sinds 1984.

Oorspronkelijk opgericht als een eenvoudige oudheidkamer of stijlkamer is de verzameling voorwerpen uitgegroeid tot een museum dat een getrouw beeld geeft van de geschiedenis van het Reeuwijkse Land.

MUSEUM

Organisatie

Onze organisatie bestaat uit 7 bestuursleden en 70 medewerkers, allen vrijwilligers.

Het bestuur heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd naar zelfstandig opererende
beheergroepen.

Bestuur

Voorzitter: Remmert Kerst     – 0182 – 396 062
Vice-voorzitter: Addy Vos        – 0182 – 391 453
Secretaris: Lisbeth Hertogh    –0182 – 392 216
Ineke Post                                    -0172 – 613 906