ANBI

ANBI-instelling

Bestuursleden zijn niet gerechtigd een vergoeding te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.

Meer eigen inkomsten

Het museum is van afhankelijk van donaties (35%) en overheidsinkomsten (16%). De overige inkomsten komen uit activiteiten en entreegelden. Het museum streeft er naar om in de toekomst het aantal bezoekers te verhogen om zo de teruglopende overheidssubsidies op te vangen.

Stichting Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, opgericht 28 maart 1984, is door de Belastingdienst aangewezen als een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer: RSIN 8043.79.476

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Beleidsplan-2013-2018

Jaarrekening 2018

activiteitenverslag 2017

Voor informatie www.anbi.nl

Wij zijn een ANBI-instelling.