DONATEURSAVOND 2020

 

Reeuwijk – Tijdens de jaarlijkse donateursavond van het Streekmuseum Reeuwijk Reeuwijk is het een goede gewoonte om door middel van een lezing aandacht te schenken aan een specifiek onderwerp.

Onder de titel “60 jaar Polderen” neemt Freek Mayenburg u deze avond, aan de hand van een groot aantal foto’s, mee op zijn zwerftochten door het polderlandschap en het Reeuwijkse plassengebied.

Freek Mayenburg zwerft als Groene Hart kenner en natuurfotograaf graag door het Groene Hart van West Nederland. Met een voorkeur voor de uitgestrekte graslandpolders en het plassengebied van Reeuwijk en rondom de stad Gouda en het dorp Haastrecht.

In deze omgeving is hij ook geboren en getogen. Hij wil u graag deelgenoot maken van zijn belevenissen. Natuur, landschap, vogels, cultuurhistorie, alles wat de moeite waard is om over te schrijven en te vertellen komt op deze avond aan de orde. Ondersteund met veel door hem zelf gemaakte foto’s.

Freek gaat ook in op de landschappelijke ontwikkelingen van het polder- en plassengebied rond Gouda en Reeuwijk en wat dit voor de mens heeft betekend. Op de momenteel in het museum lopende expositie “Jagen, Vissen en Vangen als broodwinning” gaat hij uitgebreid in.

U bent van harte welkom op WOENSDAG 25 maart 2020 in zalencentrum “De Brug”, aanvangstijd 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Ook toegankelijk voor belangstellenden die geen donateur zijn. Zij betalen een toegangsprijs van € 5,00 inclusief een kopje koffie of thee.