Bestuur en Organisatie

Onze organisatie bestaat uit 6 bestuursleden en 70 medewerkers, allen vrijwilligers.

Het bestuur heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd naar zelfstandig opererende 
beheergroepen.

Bestuur

Voorzitter:              Remmert Kerst          E-mail

Penningmeester:  Dick de Bruijn             E-mail

Secretariaat:                                                E-mail

Lid:                          Corrie Perdijk              E-mail

Lid:                          Janny van Kippersluis E-mail

Lid:                          Jan van Esschoten       E-mail

Organisatie

Genealogie

Fotografie

Info voorwerpen

Janny van Kippersluis
0172 – 615 286
E-mail
Nel van der Bas
0182 – 394 800

E-mail

Janny van Kippersluis      
0172 – 615 286

Groepsbezoek

Corrie Perdijk

0182 – 395 045

E-mail
Janny van Kippersluis

0172 – 615 286

E-mail