Bestuur en Organisatie

Organisatie

Onze organisatie bestaat uit 7 bestuursleden en 70 medewerkers, allen vrijwilligers.

Het bestuur heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd naar zelfstandig opererende 
beheergroepen.

Bestuur

Voorzitter             Remmert Kerst     0182 – 396062

Vice-voorzitter    Addy Vos                0182 – 391453

Secretaris            Lisbeth Hertogh    0182 – 392216

Penningmeester   Dick de Bruijn      0182 – 618895