Fotocollectie

Het Kampje 1907 uit de fotocollectie

In het documentatiecentrum op de achterzolder van de museumboerderij hebben wij een grote collectie foto’s. School- portret- en familiefoto’s, verenigingsfoto’s, en dorpsgezichten van Reeuwijk-Dorp en -Brug, Sluipwijk, Tempel, Driebruggen en Waarder. Deze ruim 7000 foto’s staan in een digitaal computerprogramma en zijn terug te zoeken op onze computers op het documentatiecentrum.

FotocollectieTevens zijn deze foto’s te zien in zo’n honderd albums. Er zijn ruim 1600 schoolfoto’s van alle Reeuwijkse kernen in ruim dertig albums, geordend per school, vanaf ca. 1900 tot heden. Bij deze foto’s  is ook een nummerfoto met, indien bekend, de namen van de leerlingen.

De vele foto’s van personen en families zijn gerangschikt op alfabetische volgorde van de achternaam.

De overige albums zijn gesorteerd op onderwerp, o.a.:

  • Dorpsgezichten van alle kernen van de gemeente Reeuwijk, inclusief Driebruggen en Waarder. Met foto’s van bestaande, maar ook van inmiddels verdwenen, boerderijen en huizen.
  • Foto’s van de voormalige huizen en boerderijen in de polders Broekvelden en Vettenbroek. Deze polders zijn in 1970 onder water gezet voor zandwinning, waardoor er een nieuwe plas ontstond, de Surfplas.
  • Foto’s van de dijkdoorbraak in Sluipwijk in de Oudejaarsnacht van 1925.
  • Luchtfoto’s van Reeuwijk en omgeving vanaf 1925 tot nu.
  • Kopieën van oude ansichtkaarten van dit gebied.

U kunt de albums bekijken tijdens de openingsuren van ons museum. Wij kunnen voor u kopieën bestellen van de foto’s, afgedrukt of via e-mail. Vraag informatie aan onze receptiebalie als u ons museum bezoekt.

Nel en Karin

Fotocollectie