Reeuwijkse Reeks

Deel 1
(42 pagina’s, augustus 1989)
De droogmaking der plassen
Groot Rotterdam’, 1928
Een oudedag-voorziening in 1722
(Willem Thijsz en Jacob Pietersz Gravesteijn)
M.P. Dorissen-van Vlaardingen
De ambachtsheren van Middelburg
G.A.F. Maatje
Bekende Reeuwijkers (1), admiraal Zoutman
S.A. Vervoort
Kievitenvangst, vroeger en nu.
P. Blaak
Onze Reeuwijkse voorouders
(archieven streekmuseum)
S.A. Vervoort
Stamboom van een Reeuwijkse familie (1), fam. Verweij
S.A. Vervoort
Deel 2
(54 pagina’s, augustus 1990)
Het verhaal van een sluisje
(Reeuwijks Dubbel-verlaat in de Breevaart bij Gouda)
G.A.F. Maatje
’Zomerzorg’, ontstaan en ondergang van een Reeuwijks hotel
C. Hagen
’MARGRIET’, een buurtvereniging die bleef
S.A. Vervoort
Het salaris van de scherprechter
(± 1755)
G.A.F. Maatje
Een nieuwe fiets voor de veldwachter
(gemeenteveldwachter Van der Weel, 1908)
G.A.F. Maatje
Stambomen van twee Reeuwijkse families (2 en 3):
familie Brauns en Ballering
S.A. Vervoort
De ambachtsheren van Middelburg, een aanvulling
G.A.F. Maatje
Deel 3
(59 pagina’s, augustus 1991)
’Geheel van middelen ontbloot’
(burgemeester H.C. Schuyt van Castricum, Sluipwijk/Stein 1859-1870)
W.R.C. Alkemade
’Op de grote stille heide’
(schaapherder Toon van Wijk vs. Gijsbert Dirksz van Rij, brugwachter,
± 1759)
H.A.P. van Gessel
Het kind werd uit de doeken gedaan
(geboorteaangifte Neeltje Vermeij, geb. 4 december 1811, Sluipwijk)
G.A.F. Maatje
De Coöperatieve Landbouwvereniging ’St. Catharina’
C.J. van Veen
De nalatenschap van Maria Ariens Groeneweg
(† 30 januari 1804, Reeuwijk)
M.P. Dorissen-van Vlaardingen
Bijna uitgestorven
(de otter)
P. Blaak
Het recht van de eerste nacht
G.A.F. Maatje
’Een familie van molenaars en kooplieden’, stamboom van
een Reeuwijkse familie (4)
(het geslacht Teekens)
S.A. Vervoort
Deel 4
(67 pagina’s, augustus 1992)
Eilanden op Ravensberg, straten in Reeuwijk
P. Blaak
Een getuigenverklaring
(laatste wilsbeschikking van Janneken Cuystens, 2 augustus 1636
C.J. van Veen
Moord in Reeuwijk
(Jan Hey en Jacob Hey, alias de grasboeren, contra Ary van Leeuwen,
9 oktober 1782)
H.P.A. van Gessel
De Dorpskern van Sluipwijk
(huizenonderzoek in het Reeuwijkse land)
G.A.F. Maatje
De aanleg van de weg en vaart tussen Gouda enBodegraven
(gemeenteveldwachter Van der Weel, 1908)
W.R.C. Alkemade
De tram weg
(Gouda-Reeuwijk-Bodegraven, 1882-1917)
F.D. van Wijck
Het Reeuwijkse geslacht Vergeer
(stamboom van een Reeuwijkse familie (5))
S.A. Vervoort
Deel 5
(67 pagina’s, augustus 1993)
Het Reeuwijkse land en zijn bewoners in oude foto’s (1900 – 1950)
Randenburg, Middelburg, Tempel

Reeuwijk Dorp
Reeuwijk Brug
Sluipwijk
Lange Ruige Weide, Driebruggen
Waarder

Deel 6
(54 pagina’s,
 extra uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het streekmuseum, mei 1994)
’De straten, wegen, kaden, waterlopen, plassen en bruggen van het Reeuwijkse land van ca. 1600 tot 1993’
G.A.F. Maatje
De dorpsnamen

De namen van straten, wegen, kaden en paden
Waterlopen
Namen van de Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen
Bruggen, vroeger en nu
Bronnen

Deel 7
(70 pagina’s, augustus 1994)
Stein, eens een stukje Reeuwijk
(De Geschiedenis van een merkwaardige heerlijkheid)
H.J. de Muij-Fleurke
De Zuidhollandse boerenschouw
J. van Gemeren
’Kerken’ in Randenburg
C.J. van Veen
Wie schoot er op de deurwaarder?
(getuigenverklaringen rond Jan Maertensz Vogelesangh, 27-0-1657,
16-02-1674 en 27-02-1674)
M.P. Dorissen-van Vlaardingen
Het raadsel van de Gravekoopseplas
(de raadselachtige dood van A. Ebbinge Wubben, april 1933)
G.A.F. Maatje
Reeuwijk had ooit een ziekenhuis
F.D. van Wijck
De oude kerk van het dorp
(tekening en beschrijving van de vorige hervormde kerk Reeuwijk-Dorp,
gesloopt in 1871)
(redactie)
Van je buren moet je het maar hebben
(waterbeheersing Middelburg/ Spoelwijk 1360 – ± 1960)
C.J. van Veen
Het mirakel van Sluipwijk
(legende van de vier essen door ds. Jacobus Sceperus, ± 1660)
G.A.F. Maatje
Bontenbal, een familie die aan de weg timmert
(genealogie)
S.A. Vervoort
Deel 8
(58 pagina’s, extra uitgave ter gelegenheid van de bedrijvenbeurs ’Ondernemend Reeuwijk’, april 1995)
„75 jaar Reeuwijks ondernemerschap, Ambacht en nering van ± 1905 – 1980″

J.C. Bunnik en J.P. Naujoks

Reeuwijk-Dorp

De Tempel
Reeuwijk-Brug ’Zoutman’
Reeuwijk-Brug
Reeuwijk-Brug Oost
Sluipwijk
Gouda, voorheen Reeuwijk

Deel 9 (63 pagina’s, augustus 1995)

Hij is ’in sijn cammisool te huis gekomen’ 
(schoolmeester Frans Verhart, Reeuwijk 1722)

G.A.F. Maatje
Een brievengaarder blijft op zijn post
(bijbaantje van oud-burgemeester F.H. Bulaëus Brack)
W.R.C. Alkemade
Een kerkje aan de Zoutmansweg
C.J. van Veen
Geriefhoutbosjes
P. Blaak
Dorp’s onderwijs van A tot K
(openbare school Reeuwijk-Dorp, 1806 – ± 1985)
F.D. van Wijck
Pramen en schouwen in het veenweidegebied
P. Blaak/J. van Gemeren
Het kohier van de hoofdelijke omslag van Reeuwijk in 1894
W.R.C. Alkemade
Rectificatie „Van je buren moet je ’t maar hebben”
(Reeuwijkse Reeks deel 7: aanvulling op de noten)
C.J. van Veen
Aanvullingen op het stratenboek
(Reeuwijkse Reeks deel 6)
redactie
Een Reeuwijks document over de Tweede Wereldoorlog
(oorlogsdagboek van pastoor G.F. Schneiders)
G.A.F. Maatje
Een bijzondere Sluipwijkse foto
(± 1900)
G.A.F. Maatje
De systematiek van een genealogie
S.A. Vervoort
Boerefijn uit Waarder
(genealogie)
S.A. Vervoort
Deel 10 (82 pagina’s, augustus 1997)
„Wiltenburg, een omstreden heerlijkheid, 1637 -1825″

G.A.F. Maatje

Wiltenburg / De geschiedenis van een omstreden heerlijkheid

De voorgeschiedenis, Wiltenburg voor 163Johanna en Johan van Merode
Johan en Jacob de Vrije
Samuël van Velthuizen
Jan Cordelois jr. en Adriana C. van Velthuizen
Cornelis en Eeuwout Rijkaart
Willem Butter, vóór het onderzoek

Willem Butter, het onderzoek
Willem Butter, de Memorie en de uitspraak
Willem Butter ná 1821
Wiltenburg, van Butter tot heden
Wiltenburg, een voorzichtige conclusie
Bijlagen
1. Wiltenburg als familienaam
2. Personen die op Wiltenburg hebben gewoond

Deel 11 

Oswald d’Aumerie

A.J. Prins †

Een jonge vrouw in de zeventiende eeuw
(Jaepie Claes van Leeuwen)

C.J. van Veen

Over ambachten en ambachtsheren

G.A.F. Maatje

Wat heb jij op je kerfstok?

P. Blaak

Het kerkhof in Randenburg

C.J. van Veen
Genezende handen in de Twaalfmorgen
(de romanfiguur Miet van Dijk)
S.A. Vervoort
Nathouden of droogmaken?
(strijd over de voorgenomen demping van de plassen, 1920 – 1930)
W.R.C. Alkemade
Morgen gemeten honden aan de lijn, geen punt
(oude lengte- en oppervlaktematen)
F.D. van Wijck
Een krantenfoto uit 1928
(bij het overlijden van oud-burgemeester F.H. Bulaëus Brack)
Reeuwijk 50 jaar geleden: 1947
S.A. Vervoort
De flodderbeugel
(gezien in de Oudheidkamer)
Een bijna historische vogel
(de grote karekiet)
P. Blaak
Spitfire aan de grond
(noodlanding Australische piloot Bill Gadd in Reeuwijk, 21 februari 1945)
F.D. van Wijck
Deel 12  (67 pagina’s, augustus 1998)
De twee gebroeders
(Frederik en Oswald d’Aumerie)
G.A.F. Maatje
Het Boerendijkse stelsel
M. Doorman-Degens
Beelden uit de H.H. Petrus en Pauluskerk

M.J.M. Feenstra

Het Fonds van Stein
(van Burgerlijke Armenzorg tot Bijstand (1709 – 1984))

F.D. van Wijck

Gezien in de Oudheidkamer
(de hazenpan en de scharensliep)

P. Blaak en S.A. Vervoort

Smokkelaars bij de Blindeweg
(Frederik en Oswald d’Aumerie)

W.R.C. Alkemade en
G.A.F. Maatje

Miet van Dijk – een aanvulling
(op Reeuwijkse Reeks deel 11: „Genezende handen in de Twaalfmorgen”)

S.A. Vervoort

Reeuwijk 50 jaar geleden: 1948

S.A. Vervoort

De bovenlanders komen
(gastarbeiders in de 18e en 19e eeuw)

S.A. Vervoort

Melk is goed voor elk
(over geiten, geitenmelk en geitenkaas)

P. Blaak

De Kommandeursstaf
(het teken van autoriteit van de brandweercommandant)

F.D. van Wijck

Onder de wapenen anno 1813-1814

S.A. Vervoort

Bijnamen in Reeuwijk

S.A. Vervoort

Deel 13
(90 pagina’s, speciale uitgave ter gelegenheid van 750 jaar naamsbekendheid van Reeuwijk, juni 1999)
Chronologisch historisch overzicht van de geschiedenis van het Reeuwijkse land
De oorkonde van 30 december 1248
Het Reeuwijkse land: oorsprong en ontginning
Reeuwijk en Sluipwijk tussen 1300 en 1672
Waarder: van drie woerden tot oprukkende Fransen
Verveningen
Driebruggen, de grens voorbij
Met de Franse slag … (1672-1813)
Waarder: van ambachtsheerlijkheid tot woonkern
Periode 1813-1918
Een veelbewogen periode: ± 1920-± 1925
Reeuwijk vanaf ± 1950
Ambachtsheren, schouten, burgemeesters, pastoors en
predikanten van het Reeuwijkse land
Karel Jongeling
Gerard Maatje
Rob Alkemade
Monique Aalberts
Johan Kamermans
Joop Schut
Frans van Wijck
Monique Aalberts
Sjef Vervoort
Corrie Weck
Reine Uijterwijk
Gerard Maatje en
Rob Alkemade
Deel 14
(67 pagina’s, augustus 2000)
De runderpest-epidemie van 1865-1867 in Reeuwijk,
Sluipwijk, Stein

Rob Alkemade

’In deze huisjes zal men met vreugde kunnen wonen’
(FK-landhuisjes op wielen, 1949 e.v.)

Gerard Maatje

Tijd om te houten
(geriefhoutbosjes)

John van Gemeren

Een wandeling langs de Breevaart anno 1900

Sjef Vervoort

De schouten van Eijck

Joop van Roon

Het gemeentewapen van de voormalige gemeente Driebruggen

Rob Alkemade

Die goeie, oude tijd
(oude boerengereedschappen)

Piet Blaak

De Onderlinge Reeuwijk op weg naar eeuwig bestaan
(coöperatieve brandverzekering)

Reina Uijterwijk

Bijnamen in Reeuwijk (2)

Sjef Vervoort

Het raadsel van het hellingblok is opgelost

Piet Blaak

Reeuwijk 50 jaar geleden (januari-juni 1950)

Sjef Vervoort

De wonderdokter van Reeuwijk
(Leendert van der Werf)

Corrie Weck-Bosman

Correctie illustratie Reeuwijkse Reeks 13

redactie

Telefoonboek 1915

Sjef Vervoort

Deel 15
(56 pagina’s, extra uitgave juni 2001)
’Monumenten in het Reeuwijkse Landschap

W.R.C. Alkemade en
A.C.L. van Noort:

Ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke structuur van het Reeuwijkse land in historisch perspectief
De afzonderlijke kernen
Monumentenzorg in Reeuwijk
Indeling en verantwoordingPrinses Beatrixkade
Dorp
Dorpsweg
Fokkerstraat
’s-Gravenbroekseweg
De Groendyck
Hoogeind
Kerkweg (Driebruggen)
Kerkweg (Reeuwijk-Dorp)
Kosterdijk
Laageind
Lecksdijk
Middelburgseweg
Molendijk
Nieuwdorperweg
Oosteinde
Oudeweg
Oud-Reeuwijkseweg
Oukoopsedijk
Platteweg
Prinsendijk
Raadhuisweg
Randenburgseweg
Ree
Schinkeldijk
Twaalfmorgen
Westeinde
Zoutmansweg
Zuidkade
Deel 16
(62 pagina’s, augustus 2001)
Pap voor steuntrekkers
(discussie gemeenteraad over hulp aan werklozen, 2-11-1934)

G.A.F. Maatje

Sluipwijkertjes van hout worden zeldzaam
(botenbouwer Jan Schouten, Schinkeldijk)

Corrie Weck

Overhaal op de grens van Reeuwijk en Boskoop
(boten over land vanuit de Tempelpolder naar Middelburg, tot 1929)

Piet Blaak

De taal van het Reeuwijkse land

Sjef Vervoort

Als de schipper op een fluitje blies moest de brug om
(transportbedrijf Groenendijk, 1920-1984)

Corrie Weck

De bestuurders Brack van Reeuwijk en hun voorgeslacht

Hans Bauer
m.m.v. Gerard Maatje

Drie snippers papier
(De ware toedracht van de moord op Gertrudis Vergeer-Van der Pouw
te Randenburg onder Reeuwijk in 1859)

H.A.P. van Gessel

Deel 17
(62 pagina’s, augustus 2002)
De Brusselse Opstand, Reeuwijkse dienstplichtigen 1830-1831

Tosco van Gessel

Ontboezemingen van een dorpsjongen
Piet Blaak
Gravekoop
Gerard Maatje
De meidenkist
Piet Blaak
Het stilletje
Piet Blaak
Wat heeft de Kop van Jut met de Reeuwijkse familie Teekens?
Sjef Vervoort
Een gehavende bladzijde
Wil Lobbezoo – de Vos
Het tegeltableau in Saartjes keuken
Corrie Weck
Darysine of de loopmachine
Piet Blaak
Appels in de boot genomen
Piet Blaak
Steengoed kannen
Piet Blaak
De dorpsomroeper
Corrie Weck
De hooibroeithermometer
Corrie Weck
De turfmand
Piet Blaak
Deel 18
(62 pagina’s, augustus 2003)
Oukoop, ambacht, gemeente en polder

G.A.F. Maatje

Het melktransportbedrijf van Cees en Teun Burger
Corrie Weck
Hij heeft het geheugen als een teems
Dirk van der Heide
Raadsel van de glazen bol is opgelost
Piet Blaak
Armenluisturf
De vieze man met het gele haar en rossige snor
Sjef Vervoort
De bijzondere bakfiets van de familie De Vos
Corrie Weck
De korenmaat
Wilgenteen schillen
Piet Blaak
November slachtmaand
Piet Blaak
Uit het foto-album van dokter van Staveren
Rob Alkemade
Metselaars aan de ’s Gravenbroekseweg
Lisbeth Hertogh
De warme zomer van 1947
Corrie Weck
Karnen, een dagelijks terugkerend karwei
Tijd voor de hooibouw
John van Gemeren
De laatste bewoners van de Museumboerderij
Het Mariabeeld en de glazen stolp
Piet Blaak
Van glisser tot klapschaats
Corrie Weck
Zelfgemaakte honingpers
Arie Groenendijk
Deel 19
(55 pagina’s, augustus 2004)
Dokteren in Reeuwijk
Rob Alkemade
Kieviten
Piet Blaak
De palingsteker
Piet Blaak
Zij aten het brood der genade
Gerard Maatje
De turfeiker
Corrie van Eijk-Kaptein
Tijd is geld
Piet Blaak
Kerkgebouw HH Petrus en Paulusparochie een rijksmonument
Martin Feenstra
Bikkelen
Piet Blaak
Scheerwaterkan
Piet Blaak
Brandijzer
Piet Blaak
Speuren naar eendekooien in de Reeuwijkse polders
John van Gemeren
De Hindeloper Butte
Piet Blaak
Tabakspot
Piet Blaak
Zouaven uit Reeuwijk
Cees van Veen
Pruimen
Piet Blaak
Familierelatie Reeuwijkse ondernemers de Wit en Vergeer
Sjef Vervoort
En de brandspuit weigerde dienst
Corrie Weck
Uit vroeger tijden
Nieuws uit Reeuwijk
Deel 20
(82 pagina’s, augustus 2005)
Voorwoord
Addy Vos
Nieuwe voorwerpen
L. Warmenhoven,
B. Verlinde
De windmolens in het Reeuwijkse Land
G.A.F. Maatje
Een “beeldige” geschiedenis
J.W. van der Bas
Wieg
Mevr. C. van Eijk-Kaptein
Roerijzer
Joodse onderduikers in Reeuwijk
G.A.F. Maatje,
Mevr. C. van Maanen
De dienst der politie in de 19de en 20ste eeuw
W.R.C. Alkemade
De paratrooper dummy is compleet
G.A.F. Maatje
De “hooge Waddinxveense brugge”
C. van Veen
Het vangen en doden van mollen
Huizen op het Sluipwijkse dorp in 1920
J.W. van der Bas
De knijpkat
Mevr. C. Weck
Wegbeplanting in de keur van het Waterschap Reeuwijk
C.A. van Gemeren
Oude boerengebruiken in het Reeuwijkse Land
C. van Veen
Het huis Ambarawa, Not. D’Aumerielaan 1
Aap, noot, mies…
Mevr. C. Weck
Pater Willem Verbij over het leven op de boerderij
S.A. Vervoort
De aardslee
De mammoet in het Reeuwijkse Land
Mevr. C. Weck
De Veender
De Gereformeerde Kerk in Reeuwijk
Mevr. M. Warmenhoven
Erepenning of Ereburger?
G.A.F. Maatje