Reeuwijkse Reeks Archieven | Streekmuseum Reeuwijk

22 sep

Het kind werd uit de doeken gedaan

Reeuwijkse Reeks 3 aug 1991 G.A.F. Maatje Iets “uit de doeken doen” is een bekende uitdrukking om aan te geven dat men iets heel duidelijk wil aantonen. Minder bekend is waar dit gezegde vandaan komt. Een mogelijke herkomst bleek bij het doorlezen van oude Sluipwijkse geboorteakten. “Heden den vijfden December Agtien Hondert en Elf, des

Read More
23 aug
Reeuwijkse Reeks - Stille Heide

Op de stille heide

Reeuwijkse Reeks 3, augustus 1991 H.A.P van Gessel Met deze regel begint één van Nederlands bekende liedjes. We denken meteen aan een open vlakte met hier en daar een bosje, zacht blatende schapen, alles gedompeld in een pastelkleurige rust die we kunnen bewonderen van prentjes uit die tijd. Aan de herder kennen we bovenmatige levenswijsheid

Read More
12 aug
Reeuwijkse Reeks - Fiets voor veldwachter

Een nieuwe fiets voor de veldwachter

Uit de Reeuwijkse Reeks 2, door G.A.F. Maatje. Uit de gemeenteraadsnotulen van 1908. De sfeer van een ouderwetse gemeenteraadsvergadering van ruim 110 jaar geleden, blijkt uit het volgende verslag, dat zonder commentaar overgenomen is uit de Raadsnotulen van Reeuwijk van 16 september en 28 oktober 1908. Uit de vergadering van 16 september: Vervolgens wordt mededeling

Read More
31 jul
Streekmuseum Reeuwijk - Scherprechter 2

Het salaris van de scherprechter

Reeuwijkse Reeks 2, aug 1990. G.A.F. Maatje Reeuwijk-Dorp of juister gezegd het ambachtsheerlijkheid Reeuwijk, vormde samen met Zwammerdam, vanaf 1283, de heerlijkheid Voshol. Kort daarna werd ook Ter Aar hierbij gevoegd, waardoor deze drie rechtsgebieden één bestuurlijk en administratief geheel vormden. Dat vond zijn oorsprong in het feit dat ze gedurende vele jaren onder de

Read More
09 jul
Streekmuseum Reeuwijk Zomerzorg 1

Zomerzorg

Het ontstaan en ondergang van een Reeuwijks hotel. Uit : Reeuwijkse Reeks nr. 2 aug 1990 Zo ergens rond 1840 werd het kruispunt “Reeuwijkse Brug” aangelegd. De naam “Reeuwijkse Brug” bestond al langer, maar tot voor 1840 was dat maar één brug, namelijk de brug in de verbindingsweg tussen de beide dorpen Reeuwijk en Sluipwijk.

Read More
23 jun

Onze voorouders

In de museumboerderij van de Oudheidkamer aan de Oudeweg 3 te Reeuwijk bevinden zich in de leeskamer een aantal metalen ladekasten met daarin duizenden steekkaarten. Daarop staan de gegevens vermeld van gezinnen of soms ook van personen die in de tijd tussen ca 1650 en 1930 in het Reeuwijkse land hebben gewoond, daar getrouwd zijn,

Read More
10 jun
Streekmuseum Reeuwijk - Oudedag Voorziening 2

Oudedag

Ook in die tijd bereikten velen een leeftijd, waarop men niet meer in staat was in eigen onderhoud te voorzien. Pensioen en AOW waren nog onbekende begrippen, men diende zo mogelijk zelf maatregelen te nemen voor de oude dag. Een voorbeeld hoe men dat toen aanpakte vinden we in de hier volgende overeenkomst tussen Willem

Read More
09 jun
Kievitenvangst 1

Kievitenvangst

Sinds mensenheugenis werden in het Reeuwijkse Plassengebied kieviten gevangen, er waren ruim 15 vangplaatsen, o.a. op de plassen Nieuwenbroek en Kalverbroek. Op de smalle overgebleven legakkers en damhoeken, waar vroeger turf lag te drogen, stonden kleine hutjes van riet, takken en latten gemaakt. Hierin hielden de kievitenvangers zich schuil. Op de bijgevoegde tekening, de plattegrond

Read More