Digitalisering

16 jul
Wat is digitalisering van het Streekmuseum?

Digitalisering betekent dat we onze collecties via Internet toegankelijk maken voor iedereen. En dat betekent dan weer dat er meer mensen naar het museum komen om onze collecties in het echt te bekijken. Denk dan niet alleen aan de voorwerpen, maar ook aan foto’s, boeken, documenten, tijdschriften en artikelen die we verzameld hebben. Natuurlijk is “toegankelijk voor iedereen” aan grenzen gebonden: privacy, met name op het gebied van foto’s, wordt gerespecteerd.

Hoever zijn we met digitalisering van het Streekmuseum?

Nog niet heel ver. Ons huidige systeem, Adlib, is zwaar verouderd, en kan dingen als toegang via Internet niet aan. Daarom hebben we besloten om voor al onze collecties een moderner systeem te gebruiken, namelijk ZCBS. Op dit ogenblik zijn we bezig het bibliotheekbestand en het voorwerpenbestand daar naar toe om te zetten.

Hoever willen we gaan met digitalisering van het Streekmuseum?

Uiteindelijk willen we al onze collecties in ZCBS onderbrengen. In hoeverre dat ook betekent dat we alle collecties daadwerkelijk op Internet zetten (in ZCBS kun je dat per collectie, en zelfs per voorwerp, foto, of document beslissen) is een vraag waar we nog verder over moeten denken. In ieder geval is al duidelijk dat de komende tijd veel inspanning nodig is: van ruim 5000 voorwerpen beschrijving, foto en plaats checken, van ruim 5000 andere voorwerpen nummer, naam en korte beschrijving invoeren, van ruim 7000 foto’s beslissen welke op internet mogen… En bovendien groeien de collecties nog!

Dus als u geïnteresseerd bent in het erfgoed dat het Streekmuseum onder zijn hoede heeft, en een steentje wil bijdragen aan het behoud van onze verzameling foto’s, documenten, en voorwerpen, meld u aan door contact op te nemen met het Streekmuseum: https://www.streekmuseumreeuwijk.nl/algemeen/vacatures/

Nel  (Foto’s)

Henny (Archief)

Kees  (Boeken en tijdschriften)

Peter (Voorwerpen)

Vorige Post

Zomerzorg

Next Post

Verkoop