JAGEN, VISSEN & VANGEN als broodwinning

In Streekmuseum Reeuwijk is een mooie tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de jacht, visserij en het vangen van wild in Reeuwijk.

De opbrengsten van jacht en visserij vormden eeuwen lang voor velen een belangrijke aanvulling op het inkomen. Dat kon omdat wild en vis vroeger in verhouding veel meer opbracht dan nu. Het waren dus broodvissers en broodjagers.

Met hun manier van werken waren ze ook (onbewust) landschapsbeschermers. Behalve voor consumptie, werden ook veel diersoorten gevangen voor de pels of omdat ze schade toebrachten aan de wild- en visstand. Al het werk gebeurde kleinschalig en met de hand. O.a. rietmaaien om schiethutten te maken. Met een speciale expositie laat het Streekmuseum Reeuwijk zien om welke dieren het ging, wat voor methoden en attributen werden gebruikt voor de vangst. Voor de expositie kan worden geput uit de voorraad voorwerpen die reeds in bezit zijn van ons museum. Een aantal ontbrekende stukken is echter ook – door tussenkomst van de Wildbeheereenheid Reeuwijk en Omstreken – door jagers en vissers in bruikleen gegeven

De tentoonstelling is te zien tot en met 29 november 2020 in het Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3.