‘BOEREN’ in onze streek

Een impressie

2013_melkkarretjeDe tentoonstelling ‘BOEREN’ in onze streek in het Streekmuseum Reeuwijk laat op informatieve wijze diverse onderdelen van het werken en wonen in en rond de boerderij in het midden van de vorige eeuw zien. Zo worden de Boerderij als object en het huiselijk leven, de jaarlijkse cyclus van de bewerking van het land, het vee, de zelfvoorziening, evenals de verwerking van de producten en de verandering in de bedrijfsvoering in 7 onderwerpen opgesplitst en door middel van mooie, vaak oude foto’s en voorwerpen belicht.

Tegenwoordig hebben de meeste boeren in Nederland grote boerderijen met één soort product. Ze verbouwen bijvoorbeeld alleen suikerbieten. Maar vroeger was dat anders. Toen waren de meeste boerenbedrijven kleine gemengde bedrijven. Boeren hadden dan bijvoorbeeld een paar koeien, varkens, een geit en kippen. En op het land verbouwde ze verschillende gewassen. Zoals aardappelen en suikerbieten. Ze deden dus aan landbouw en aan veeteelt. De opbrengst van het land was voedsel voor de boerenfamilie en de dieren. Wat overbleef werd verkocht op de markt. Er waren nog niet zoveel machines als nu. Veel werk werd met de hand gedaan. Bijvoorbeeld het melken en hooien. De tentoonstelling geeft deze boerenbedrijvigheid goed weer.

De tentoonstelling in het Streekmuseum Reeuwijk aan de Oudeweg nr. 3 wordt op zaterdag 6 april geopend en is te zien tot en met zondag 28 juli 2013.

Nieuwsarchief