Nieuwe SELECTIE uit bestaande COLLECTIE

Op Zaterdag 5 april ging door het openen van het nieuwe toegangshek met het logo van het Streekmuseum het jubileumjaar van start.

De Stichting Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk is in 1984 opgericht, onder de naam Oudheidkamer Reeuwijk en is sindsdien uitgegroeid tot een mooi museum. Het Streekmuseum is een afspiegeling van het dagelijks leven in Grootmoeders tijd, dus het begin van de twintigste eeuw. De ruggengraat van de vaste collectie is het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen door turfwinning in Re
euwijk en Sluipwijk.
Naast het leven op en aan de plassen geeft ons museum een uitgebreid beeld van het dagelijks leven op het platteland in “Grootmoeders tijd”

Tijdens dit jubileumjaar worden er in de tentoonstellingsruimte wisselende selecties uit de bestaande collectie samengesteld. Zo is er nu een zeer uitgebreid “PRIESTER SERVIES” te zien, dat aan het begin van de vorige eeuw speciaal voor een beginnende pastoor is gemaakt.

Er zijn o.a. rouwsieraden, een Moffenkruikje, een gietijzeren koffiebrander en een “Hindelooper Butte”, die gebruikt werd om kleding in te bewaren.

De verhalen over het gebruik en herkomst van de tentoongestelde voorwerpen geven een mooi beeld van het leven in de eerste helft van de vorige eeuw. 

Ook de vaste collectie is op een zorgvuldige manier samengesteld en te bewonderen.

Nieuwsarchief