VAN HERBERG TOT HUIS VAN ALLES

 

Fotopresentatie

“Van Herberg tot Huis van Alles”

Streekmuseum toont historische fietstocht langs kroegen, herbergen en uitspanningen.

Wie de fotocollectie van het Streekmuseum bekijkt, verbaast zich al gauw over het grote aantal cafés, kroegen, uitspanningen en zaaltjes dat vroeger bestond. Dit waren trefpunten van sociaal leven, waar de mensen elkaar ontmoetten voor contact en gezelligheid. Variërend van “bierhuizen” in particuliere woningen, bruine cafés, roeibootverhuurbedrijven, tot en met echte hotels. In de grotere cafés en hotels konden de mandolinevereniging, zangkoren en toneelverenigingen oefenen of een uitvoering geven. Tevens kon je daar een bruiloft of jubileum vieren. Openbare functies als gemeentebestuur, polderbestuur en rechtspraak waren vroeger ook vaak vermengd met horeca. Zo waren de alleroudste gemeentehuizen van Reeuwijk en Sluipwijk, die nog steeds bestaan aan de ’s-Gravenbroekseweg, tegelijkertijd gemeentesecretarie èn café. Dan waren er ook nog de meer sportieve gelegenheden als kegelbanen en biljartcafé’s. In het algemeen waren dit veelal door mannen gedomineerde plaatsen, waar je als vrouw weinig te zoeken had. Tenzij je achter de tap stond, zoals in het café van de weduwe Trijn Verbeek in de oude herberg “De Rokende Turf”. Er was natuurlijk ook een deel van de bevolking dat zich liever helemaal niet in cafés vertoonde en voorkeur had voor de kerkelijke zaaltjes.

Het faciliteren van het verenigingsleven lijkt een beetje op de nieuwste trend die we momenteel in onze gemeente zien, namelijk de ontwikkeling van de “Huizen van Alles” waar vele functies verenigd worden.

De presentatie liet beelden zien van kroegen, cafés en uitspanningen in alle kernen van Bodegraven-Reeuwijk, verzameld door Nel van der Bas en Cock Karssen. Onze gastspreker Ad Verkaik nam de bezoekers mee op een fietstocht langs de cafés en restaurants die nu nog bestaan èn de plekken die alleen nog in onze herinnering voortleven. Ook Jan Kruit vertelde over zijn herinneringen.

 

Nieuwsarchief