Doneren en nalaten | Streekmuseum Reeuwijk

Waarschijnlijk kent u het Streekmuseum Reeuwijk wel en vertellen wij u niets nieuws. Voor alle zekerheid toch wat informatie: ons museum is gevestigd in een voormalige boerderij en heeft een rijke collectie over de geschiedenis en ambachten van de streek. Belangrijk is het verhaal over de turfwinning in het veengebied en bewaart het museum materieel en immaterieel erfgoed over het wonen en werken in onze streek. Daarnaast zijn er tijdelijke exposities, lezingen en workshops. Jaarlijks trekken wij meer dan 3500 bezoekers.

Het museum bestaat sinds 1984 en heeft zich dankzij giften en subsidies ontwikkeld tot wat het nu is: een museum met permanente en tijdelijke exposities, een authentieke boerderij en een prachtige tentoonstellingsruimte.

DONATEURS

Door u aan te melden als donateur geeft u ons meer financiële zekerheid.
Voor u is het voordeel dat u (met uw gezin) gedurende het gehele seizoen tijdens de opening gratis toegang heeft. Tevens ontvangt u 3 x per jaar onze Nieuwsbrief, met wetenswaardigheden over ons museum en aankondigingen van activiteiten.

De minimum bijdrage is € 20,00 per jaar.
U kunt zich in het museum of via de donateurspagina aanmelden.

INCIDENTELE SCHENKING

Wanneer u eenmalig een schenking wilt doen aan Streekmuseum Reeuwijk, komt uw gift ten goede aan de realisatie van bijzondere tentoonstellingen en projecten, publicaties, educatieve activiteiten, de collectie of het museum in het algemeen. Een eenmalige gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

NALATEN

U kunt Streekmuseum Reeuwijk opnemen in uw testament. U kunt een bedrag nalaten zonder een specifiek doel binnen het museum te benoemen, of aan het museum nalaten voor een specifiek doel, zoals educatie, het gebouw of de collectie. In uw testament kunt u het museum opnemen door middel van een erfstelling of een legaat, waarmee u een percentage van uw nalatenschap, een vast bedrag of een kunstwerk schenkt. Al uw wensen kunt u bespreken met uw notaris. Desgewenst adviseert het museum u graag over de mogelijkheden

ANBI

Stichting Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, opgericht 28 maart 1984, is door de Belastingdienst aangewezen als een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer: RSIN 8043.79.476 wat uw zakelijke of particuliere bijdrage aan het museum fiscaal aftrekbaar maakt. Onze penningmeester zorgt voor een kwitantie.

Als dank voor uw bijdrage kunt u natuurlijk gratis het museum bezoeken en deelnemen aan alle activiteiten die door het museum worden georganiseerd.

Bent u geïnteresseerd in sponsoring van het museum of heeft u een vraag? Dan kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de receptie van het museum via 0182 393773 of per e-mail:

Overigens bezoekt een van onze medewerkers u graag persoonlijk om een en ander nader toe te lichten. Een verzoek daartoe kunt u richten aan  e-mail:

U kunt uw schenking overmaken op : NL64 INGB 0002 1809 80

Hartelijk dank voor uw steun!

Beleidsplan 2013-2018

Jaarrekening ANBI-2020

Jaarverslag 2020

Voor informatie www.anbi.nl

Wij zijn een ANBI-instelling