Het Bruine Goud

Het Bruine Gouda - Video Screenshot
14 okt

Een unieke weergave van de turfmakerij zoals dat in het verleden plaats heeft gevonden.
Het Hollandse polderland van afwisselend plassen, watergangen, droogmakerijen en weilanden is volledig het resultaat van vele eeuwen noeste arbeid van onze voorouders. Het oerlandschap van moerasbos is omgevormd naar het huidige unieke cultuurlandschap van het Groene Hart door een onwaarschijnlijke hoeveelheid handwerk. De turfwinning ligt als een verborgen DNA opgeslagen in grote delen van het Groene Hart. De polders rond Reeuwijk maar ook de achtergebleven plassengebieden van Reeuwijk  zijn de stille getuigen van dit onderbelichte fenomeen. Het veenderijbedrijf is een economische factor van grote betekenis geweest en een stad als Gouda met zijn pijpenmakerijen, pottenbakkerijen en blekerijen heeft er zijn ontwikkeling aan te danken.

Pim Steenbergen belicht in zijn film de noeste arbeid die verricht moest worden om van bagger turf te maken. Samen met Piet van ’t Hoog en Kees Verkaik werd in Reeuwijk een complete veenderij ingericht waardoor het proces op authentieke wijze in beeld kon worden gebracht.

In het Streekmuseum Reeuwijk is in de stal een permanente expositie ingericht over de vervening en zijn vele originele gereedschappen te zien, de gastvrouwen en gastheren kunnen er veel over verhalen! De boerderij geeft met de originele ingerichte kamers overigens een heel goed beeld weer van het leven in die tijd. Vanaf 1 april 2023 is het museum weer geopend.