Streekmuseum Reeuwijk | Onze voorouders

28 jan

In de museumboerderij van de Oudheidkamer aan de Oudeweg 3 te Reeuwijk bevinden zich in de leeskamer een aantal metalen ladekasten met daarin duizenden steekkaarten. Daarop staan de gegevens vermeld van gezinnen of soms ook van personen die in de tijd tussen ca 1650 en 1930 in het Reeuwijkse land hebben gewoond, daar getrouwd zijn, kinderen hebben gekregen of overleden zijn. Dat Reeuwijkse land omvat in dit systeem de dorpen Reeuwijk, Sluipwijk en Steijn, alsmede de buurtschappen Oukoop, Tempel, Middelburg, Randenburg en Kalverenbroek.
De verzameling is redelijk compleet voor wat betreft de tijd tussen 1650 en 1812. Aan de verwerking van de gegevens van na 1812 (de tijd van de Burgerlijke Stand) wordt hard gewerkt; door de grote groei van de gemeente zijn dat uiteraard veel gegevens!

Degenen die geïnteresseerd zijn in hun voorgeslacht en vermoeden dat die in het Reeuwijkse heeft gewoond, kunnen iedere zaterdagmiddag tijdens de openingsuren van de museum-boerderij in deze gegevens snuffelen. Van een aantal bekende Reeuwijkse families liggen complete kwartierstaten, of zoals ze in de volksmond ook wel genoemd worden “stambomen”, ter inzage. De Oudheidkamer is daarnaast ook bezig met het verzamelen van allerhande gegevens omtrent die voorouders, zoals lidmatenregisters van kerken, ouderling- en diakenlijsten, verpondings (belasting) registers e.d.. Daarnaast groeit de verzameling oude foto’s met de week. Op deze foto’s staan vele oude Reeuwijkers afgebeeld. Helaas zijn velen van hen overleden, maar voor hun nakomelingen is het aardig te weten hoe hun voorouders er uitzagen.

Nog even terug naar de steekkaarten, deze bevatten zoals al vermeld, veelal gegevens per gezin. Bovenaan staan dan de vader en moeder met plaats en data van hun geboorte of doop, huwe lijk en overlijden. Vervolgens staan daaronder de uit dit huwelijk geboren kinderen met hun geboorteplaats en datum, alsmede de datum en plaats van overlijden. Indien die beschikbaar waren staan ook de doopgetuigen alsmede de aangever en de betaalde belasting op het begraven vermeld.  Door middel van een letter wordt aangegeven waar gezocht moet worden naar de kaart van het gezin, dat het betreffende kind heeft gesticht.
Voor geïnteresseerden is er zo op vrij eenvoudige wijze veel te vinden.

S.A. Vervoort.

N.B. Inmiddels zijn we natuurlijk vele jaren verder en heeft de afdeling Genealogie ruim een kwart miljoen stamboomnamen digitaal beschikbaar.

Vorige Post

Bouwflits 13

Next Post

Bouwflits 14