Plaatselijke berichten 1941 | Streekmuseum Reeuwijk

Reeuwijks Weekblad
12 feb

Plaatselijke berichten 1941

De “Grietje-Neeltje” tegen de wind met de motor

(Reeuwijks Weekblad 23 mei 1941)

Voor den Haagschen politierechter heeft terecht gestaan H.d.U, wonende te Reeuwijk, als gezagvoerder van het vaartuig “De Grietje-Neeltje”. De “Grietje-Neeltje” is eigenlijk een motorboot, maar omdat de olie schaarsch is wordt gezeild. Dat gaat goed zoolang de wind in het zeil is, maar het kronkelende vaarwater maakt soms, dat de wind wel eens tegen is en dan doen de zeilen geen dienst, dan heb je er meer last van dan gemak.
Bij den tegenwind had de schipper de motor aangezet en daardoor verbruikte hij olie en dat was verboden, want hij had geen vergunning.
Het antwoord op de vraag van den politierechter was nogal eenvoudig: “Anders had ik moeten trekken”, aldus de verdachte. De officier maakte zich hierover niet erg druk en zei doodeenvoudig, dat er olie was verbruikt zonder vergunning en eischte fl. 25,= boete subs. 25 dagen hechtenis.
De politierechter was in het bezit van gegevens, dat verdachte al eerder was gewaarschuwd en als gevolg daarvan werd hij veroordeeld conform den eisch.

Voor den Politierechter

(Reeuwijks Weekblad 11 april 1941)

Op den 2e Kerstdag had een visscher te Reeuwijk, toen hij hoorde, dat een eend van zijn broer zich op het erf van zijn buurman bevond, het beest teruggevraagd. Kan je begrijpen – “dat gaat je niet aan” had de buurman geantwoord en eer hij goed en wel het laatste woord had gezegd, werd hij bij de keel gegrepen en kreeg een pats tegen zijn hoofd.

Hiervan volgde aangifte bij de politie en de Reeuwijkse visscher stond nu voor den Rotterdamse Politierechter terecht.  De vrouw van den mishandelde legde een verklaring af van dit feit getuige te zijn geweest,
De Politierechter veroordeelde hem tot fl. 5,= boete subs. 5 dagen hechtenis.

Een slap handje

(Reeuwijks weekblad 21 februari 1941)

M.K. uit Reeuwijk had te Gouda bij de Roode Brug op een rijwiel gereden en zijn hand niet uitgestoken en was dientengevolge bekeurd.
Voor den Goudschen Kantonrechter verklaarde hij, dat hij wel een hand had uitgestoken, al was het misschien dan ook een beetje slap, want de agent die hem bekeurd had noemde het “een slap handje”. Hij kreeg van het O.M. den raad om aan de ochtend-gymnastiek door de radio mee te doen, ten einde te leeren den arm goed uit te strekken.
De kantonrechter vond ook, dat de hand flink uitgestoken moet worden, dat anderen het kunnen zien. ”Ja”, zei verachte, “het was ook gezien, anders had de agent niet kunnen opmerken, dat het maar een “slap handje” was.
Hij werd veroordeeld tot fl. 2,= boete subs 1 dag hechtenis. De kantonrechter merkte op, dat het één gulden minder was dan zijn voorganger kreeg, die fl. 3,= moet betalen, zoodat het slappe handje toch nog dienst deed.

Reeuwijks Weekblad

 

Vorige Post

Bouwflits 14

Next Post

Bouwflits 15