Omgevingsvergunning | Streekmuseum Reeuwijk

Streekmuseum Reeuwijk - Omgevingsvergunning
12 nov

Streekmuseum Reeuwijk - OmgevingsvergunningZo, na alweer vele vergaderingen door het Bouwteam, is er een eerste formele mijlpaal bereikt, namelijk het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw en het plaatsen van een in- en uitrit. Dit is best een dingetje hoor, wat dan moet er al heel veel in kannen en kruiken zijn. En het wordt dan ook formeel in de Staatscourant vermeld, dat is dus op 3 november jl. gebeurd.

Binnenkort zal er door het Bouwteam dan ook wel een uitgebreider verhaal komen, maar deze mijlpaal willen we alvast delen. Onderstaand een beknopte uitleg wat dit verder inhoud.

Wat is een omgevingsvergunning?

Wanneer iemand bouw-, verbouw- of sloopwerkzaamheden wil verrichten dan moet er meestal aan bepaalde wettelijke voorschriften worden voldaan. Deze wettelijke bepalingen zorgen ervoor dat er geen gevaar of ander ongemak ontstaat voor de bewoners, gebruikers en de omgeving. Wanneer iemand dus bijvoorbeeld van plan is om een dakterras op zijn of haar woning te bouwen, dan moet hier eerst een vergunning voor worden verstrekt. De vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente waarin het bouwwerk zich bevindt.
Met een omgevingsvergunning krijgt iemand toestemming om de opgegeven plannen voor bouw, verbouwing of sloop uit te voeren. Het aanvragen van een omgevingsvergunning brengt kosten met zich mee en neemt een bepaalde tijd in beslag. Ook kan er door anderen bezwaar worden gemaakt tegen een verleende omgevingsvergunning. Er zijn ook situaties mogelijk waarbij geen omgevingsvergunning nodig is, dan kan er vergunningsvrij gebouwd worden.